MES ĮSITIKINĘ, KAD PAGRINDINĖS ARCHITEKTŪROS KŪRIMO SUDĖTINĖS DALYS YRA ERDVĖ, PROPORCIJOS IR SAIKAS.
KAI VISA TAI HARMONINGAI SUSIJUNGIA, GIMSTA ARCHITEKTŪRA: KURIOS PAGRINDINIS TIKSLAS YRA TOKIOS APLINKOS SUKŪRIMAS, KURIOJE ŽMOGUS GALĖTŲ GARBINGAI GYVENTI, DIRBTI IR ILSĖTIS.
MES TIKIME ŽMONIJOS IŠMINTIGUMU IR SUGEBĖJIMU ATSKIRTI BLOGĮ NUO GĖRIO.
MES TAIP PAT TIKIME ĮGIMTA ŽMOGAUS SAVYBĘ ATSKIRTĮ GROŽĮ NUO BESKONYBĖS.
ŠITAS TIKĖJIMAS PADEDA MUMS KURIANT ARCHITEKTŪRĄ. NES MES ŽINOME, KAD KIEKVIENA LINIJA MŪSŲ BRĖŽINIUOSE VIRSTA REALYBE, KURIOJE GYVENAME MES IR KURIOJE GYVENS MŪSŲ VAIKAI.

Architektai
Artūras Imbrasas
Asta Imbrasienė

Arturas ir Asta