ROMANAS “LAISVĖS VERGAI”

  Romanas „Laisvės vergai“ parašytas 2004 -2008 metais. Rašytas Tel-Avive, Vilniuje ir Šturmuose.
  Trumpai:

  „Romanas – gyva menininkų (dailininko, poeto, skulptoriaus) ir mergaitės diskusija meilės, kūrybos kaip prigimties fenomeno, temomis. Originaliai sprendžiamos moralinės etinės, meno amžinumo ir laikinumo problemos, ieškant sąlyčio taškų su nusistovėjusiais gamtos dėsniais. Vieta ir laikas pavaldūs autoriaus kūrybinei valiai, todėl skaitytojo žvilgsniui atsiveria platesnės erdvės, o minčiai atsiranda didesnio peno.“

  Romano redaktorė: Ona Gudžiūnienė

  Dailininkė: Daina Šmidtienė

  Leidykla: „Versus Aureus“, 2008 m.